Book
eng
eng

GDS Codes

Amadeus:

OK PMFPAR

Apollo-Galileo: OK 52033
Sabre-Abacus:  OK 38028
Worldspan: OK ITPEC